จองทัวร์กระบี่ และการชำระเงิน

การจองทัวร์

สามารถจองผ่านทาง เว็บไซต์,โทรศัพท์,Line, Facebook  และ Email

การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวน หรือ การมัดจำ ขึ้นอยู่กับใบเรียกเก็บเงินตามที่ระบุ

โปรเก็บใบเสร็จ หรือ สลิปการโอนไว้เป็นหลักฐาน

โปรดแจ้งชำระเงิน
ผ่านทางช่องทางการติดต่อ

การคืนเงิน

อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ไม่สามารออกทัวร์ได้เช่น มีพายุ คลื่นลมแรง การแจ้งเตือนระวังภัยฯ จนไม่สามารถดำเนินการทัวร์นั้นๆได้

สงวนสิทธิ์การคืนเงิน

  • กรณีลูกค้ายกเลิกไม่เดินทางกระชันชิด
  • กระณีทัวร์ดำเนินการได้แต่ลูกค้าปฎิเสธที่จะเดินทาง
  • หากการไปทัวร์แล้วมีเหตุผลไม่พอใจเป็นการส่วนตัว

จองทัวร์ผ่านไลน์
จองทัวร์กับเราฟรีดอมทราเวล420